Excel Blog

Patrick O’Beirne over EuSpRIG en de Excel community

Dit is de eerste blog in een serie over “Excel Helden”. Dit zijn Excel experts die een bijdrage hebben geleverd aan de Excel gemeenschap. In sommige gevallen betreft het publieke bekendheid, bijvoorbeeld door deelname aan events of optredens in Youtube video’s. In andere gevallen gaat het om een bijdrage achter de schermen, zoals deelname aan forums, of interne ondersteuning en productontwikkeling. Wij lichten deze prestaties graag uit door interviews met deze helden. De eerste Excel expert in deze serie is Patrick O’Beirne, voorzitter van EuSpRIG en een grote kenner van de beruchte Excel horror verhalen.

EuSpRIG staat voor ‘the European Spreadsheet Risk Interest Group’ en legt zich toe op risicobeperking in spreadsheets. De groep werd en opgericht tijdens een symposium waar Excel experts samenkwamen om spreadsheetrisico’s te bespreken. De groep organiseert evenementen met vooraanstaande sprekers, verzamelt en ontwikkelt academische informatie en presenteert Excel-horrorverhalen. Ik wilde iemand interviewen die andere Excel gebruikers helpt en ik kon niemand beter bedenken dan Patrick O’Beirne. Als eerste vroeg ik hem:

Wat is jouw persoonlijke link met Excel, waar is het begonnen?

“Ik heb een typische geschiedenis van Excel-gebruikers. Ik gebruikte Excel voor mijn werk en raakte vanzelf meer geïnteresseerd. Ik begon in het bedrijfsleven in Operations Research, daarna begon ik mijn eigen bedrijf. We ontwikkelden oplossingen en gaven trainingen in Clipper, Visicalc, Lotus 1-2-3 en uiteindelijk ook Excel. Dat was leuk! Na de introductie van internet kon ik niet alleen mensen helpen met trainingen, maar ook de grotere gemeenschap bereiken. Ik heb er natuurlijk ook veel geleerd, vooral op het Excel-L-forum waar mensen elkaar waarschuwden voor de valkuilen.”

Geweldig om te horen dat Patrick, zelfs in het begin, niet alleen beginners hielp, maar ook direct geëngageerd was in de discussie met professionals. Een van zijn grote publieke investeringen in de gemeenschap is dan ook EuSpRIG, de spreadsheet risico-belangengroep. Dus ik vroeg:

Hoe kwam EuSpRIG tot stand?

“Nou, de bewustwording rondom spreadsheetrisico was groeiende en ik keek naar Amerika in de veronderstelling dat er al iets was opgezet, maar dat was niet het geval. Ray Panko van de Universiteit van Hawaï had wel iets gepubliceerd over spreadsheetrisico’s en merkte op dat er verschillende mensen in Europa geïnteresseerd waren in het onderwerp, dus hij stelde voor dat we met elkaar in gesprek zouden gaan. Daar begon het. Gewoon een groep mensen die praatte over spreadsheetrisico’s en van daaruit werd het een symposium met papers en natuurlijk de bekende horrorverhalen!”

EuSpRiG - European Spreadsheet Risks Interest Group // Excel Heroes Blog // PerfectXl

De horrorverhalen zijn een verzameling van dingen die in de loop der jaren zijn misgegaan in Excel, meestal door menselijke fouten. Leerzaam en interessant om over te lezen, maar ook confronterend in die zin dat iedereen grote fouten kan maken! Ik wilde er meer over weten en vroeg:

Welk horrorverhaal heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

‘Nou, dan neig ik naar het meest recente verhaal. Dus de schok van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid toen bleek dat ze enkele duizenden COVID-testresultaten misten. Het interessante is dat we natuurlijk niet precies weten wat er is gebeurd. Sommige mensen zeiden dat het kwam door de versie van Excel die werd gebruikt, maar het is gebleken dat dit probleem in elke versie van Excel kan optreden als je niet de juiste richtlijnen volgt.”

Excel Horror Story // Excel Heroes: Patrick O'Beirne of EuSpRIG // PerfectXL

Als dat geen koude douche is voor Excel-gebruikers wereldwijd, dan weet ik het niet meer! Het gegeven dat zoiets belangrijks zó drastisch mis kan gaan, en dat het iedereen in theorie zou kunnen overkomen, is confronterend! Daarom vroeg ik:

Veel bedrijven willen vanwege deze risico’s afstappen van Excel, wat vindt u daarvan?

“Het maakt niet uit met welk systeem je werkt, want wanneer een gebruiker iets wil doen, zal hij altijd een export naar Excel maken om zijn eigen berekeningen door te voeren en het daarna weer importeren naar het oude systeem. Dit betekent dat de berekeningen daartussen niet gereguleerd zijn en zelfs meer risico kunnen opleveren dan wanneer je alleen met Excel werkt. Een belangrijke verandering voor IT-teams, die momenteel niet toestaan dat Excel-gebruikers de gegevens rechtstreeks vanuit de database opvragen, zou kunnen zijn om alleen met de juiste privileges toegang te krijgen.”

Patrick vervolgde dat er met de juiste controles echt geen ander systeem is dat Excel kan evenaren. Ik wil Patrick O’Beirne bedanken, niet alleen voor zijn tijd, maar ook voor alle moeite die hij heeft gestoken in de Excel-gemeenschap in het algemeen. Patricks inzet heeft geholpen om het gebruik van Excel betrouwbaarder te maken en om de Excel-community te waarschuwen waar het fout kan gaan. Lees meer over Patrick en zijn werk op zijn website sysmod.com.

Continue reading

Go to blog overview

Houd je controleurs tevreden met goede & betrouwbare Excelmodellen

Excel is zonder twijfel het handigste programma ter wereld voor het maken van berekeningen en daarom vind je in vrijwel iedere organisatie Excelmodellen. Wereldwijd gebruiken bijna een miljard mensen Excel; in privé-situaties, bij kleine bedrijven, bij grote bedrijven en bij tal van overheden.

Learning on the job

De kans bestaat dat je graag beter wilt worden in Excel, maar dat je geen tijd kunt vinden om een cursus te volgen. Of de omgekeerde situatie: je hebt tijd om een Excelcursus te volgen, maar je vreest dat je de nieuwe informatie dan na enkele weken toch weer vergeten bent, omdat je er niet direct mee aan de slag gaat. In beide gevallen adviseren wij: volg een Exceltraining in een drukke Excelperiode en juist niet als het rustig is!

Deze 9 Excel frustraties zijn verleden tijd

Zeg eens eerlijk, hoeveel tijd ben je kwijt aan het doorgronden van Excel bestanden? De mogelijkheden van Excel zijn enorm, wat soms tot de nodige frustraties leidt. PerfectXL biedt de oplossing.