Meccano by Hornby // PerfectXL Spreadsheet Validation

PerfectXL Risk Eliminator

Negeer nooit Excel foutmeldingen

Hoe verleidelijk het ook is, het is niet verstandig om standaard Excel foutmeldingen in je spreadsheet te laten staan. Later zul je namelijk niet herinneren of je een fout bewust hebt laten staan, of dat er iets mis is met je spreadsheet.

Overzicht van Excel foutmeldingen

Laten we de standaard Excel foutmeldingen één voor één doorlopen. Wat betekent de melding en wat kun je er aan doen?

Negeer nooit Excel foutmledingen // PerfectXL Risk Eliminator

#DEEL/0!

#DEEL/0! (of #DIV/0!) betekent een deling door nul. Delen door nul kan niet in de wiskunde, dus ook niet in Excel.

#NAAM?

#NAAM? (of #NAME?) verschijnt als er in een formule naar een bereik met een ‘naam’ (of named range) wordt verwezen, terwijl er geen bereik met die naam bestaat. Dit kan komen doordat je per ongeluk een verkeerde naam intypt. Of als er ergens in een formule een tekst wordt getypt die Excel niet herkent als formule. Dit is een veelvoorkomend probleem bij het gebruik van Excel in een andere taal dan je gewend bent. Stel dat je doorgaans met de Engelstalige versie werkt en je schrijft ‘TRUE’ or ‘FALSE’. Alleen de Engelse versie van Excel herkent dit. Anderstalige versies geven dan een #NAAM? Error (maar dan natuurlijk in de desbetreffende taal).

#LEEG!

#LEEG! (of #NULL!) verschijnt op het moment dat er een spatie in een formule bereik wordt gebruikt in plaats van een verbinding in de vorm van een trema, komma of puntkomma. Bijvoorbeeld Sum(a1 a3). De foutmelding #LEEG! Komt weinig voor.

#GETAL!

#GETAL! (of #NUM!) verschijnt als er een onmogelijke berekening wordt gemaakt met een numerieke waarde. Bijvoorbeeld de wortel van -4 bestaat niet, dus de formule WORTEL (-4) (of SQRT(-4)) genereert de uitkomst #GETAL!

#WAARDE!

De #WAARDE! (of #VALUE!) error ontstaat als er een bewerking wordt uitgevoerd op een celtype dat niet geschikt is voor die bewerking. Bijvoorbeeld een optelling van een celbereik waarvan één van de cellen tekst bevat.

#VERW!

#VERW! (of #REF!) betekent dat er sprake is van een niet (meer) bestaande verwijzing. Vaak duidt dit op een regel of een kolom die verwijderd is, waarbij een cel uit die kolom gebruikt werd in een formule. Het kan ook een gekopieerde formule zijn waarbij de gebruikte range in de gekopieerde formule onmogelijk is. Kopieer bijvoorbeeld de formule in C1: Sum(A1:B1) naar B2: Sum(#VERW!:A2). #VERW! fouten komen vaak voor bij slecht onderhouden spreadsheets. Je ziet ze ook regelmatig opduiken in naambereiken. Ze zijn lastig te herstellen, omdat je niet (meer) aan de formule kunt zien wat oorspronkelijk de bedoeling was.

#N/B

#N/B (of #N/A) is de enige “fout” waarvan je mag zeggen dat het soms niet erg is als hij blijft staan. Er staat niet voor niets geen uitroepteken achter. #N/B staat voor ‘Niet Beschikbaar’ en komt heel vaak voor bij zoekfuncties, zoals de VERT.ZOEKEN (VLOOKUP) en de VERGELIJKEN (MATCH). Ten behoeve van foutafhandeling heeft Excel naast de algemene ALS.FOUT (of IFERROR) functie ook een ALS.NB (of IFNA) functie. Deze is speciaal bedoeld om aan te geven wat er moet gebeuren in geval van een #N/B. Dit, omdat je het zoeken in een bereik waarbij de uitkomst niet bestaat niet altijd kunt of wilt vermijden. Bijvoorbeeld bij template-spreadsheets die later pas gevuld gaan worden met data.

Conclusie

Kortom, als je standaard Excel errors tegen komt, probeer deze dan op te lossen. Excel errors duiden op slordigheid en slecht onderhoud. Een slecht signaal als iemand anders je spreadsheet onder ogen krijgt.

ALS.FOUT (IFERROR)

Als we spreken over het gebruik van ‘ALS.FOUT’ om fouten af te handelen, dan verschillen de meningen nogal eens. Puristen vinden dat je de problemen er alleen maar mee omzeilt, maar wij vinden de voordelen groter dan de nadelen. Het is efficiënt en je laat toekomstige gebruikers duidelijk zien wat je aan het doen bent.