Frozen Fruitmachine by Birdseye // PerfectXL Spreadsheet Validation

Excel risico inspectie

Complexe formules

De kunst van programmeren, is de kunst van eenvoud. Complexe formules zijn daarom zelden een goed idee en ze kunnen bijna altijd simpeler. Je moet alleen weten hoe? PerfectXL Risk Eliminator wijst verschillende soorten complexe formules in spreadsheets aan en biedt suggesties voor verbetering.

Risico’s van complexe formules

Complexe formules zijn riskant omdat ze over het algemeen moeilijk te onderhouden zijn. Complexe formules zijn moeilijk te lezen en kunnen voor andere gebruikers onbegrijpelijk zijn. Zelfs de oorspronkelijke gebruiker zou misschien vergeten wat hij met een bepaalde berekening wilde doen.

The Risks of Complex Formulas in Excel // PerfectXL Risk Eliminator

Array formule

Array functies zijn te ingewikkeld voor veel mensen. Vooral als spreadsheet door meerdere mensen gebruikt worden, zijn ze erg riskant om te gebruiken. Probeer je formules zodanig te veranderen dat je de array formule niet nodig hebt. Probeer bijvoorbeeld een extra kolom toe te voegen of functions zoals SUMIFS of MAXIFS om deze complexe formules te helpen voorkomen.

Array Formulas // The Risks of Complex Formulas in Excel // PerfectXL Risk Eliminator

Voorwaardelijke complexiteit

Voorwaardelijke complexiteit komt voor wanneer er te veel IF operaties in een formule zijn. Dit is riskant, omdat het de formule moeilijk leesbaar maakt. Probeer de formule op te splitsen in meerdere stappen over meerdere cellen of overweeg de noodzaak van sommige voorwaarden.

Conditional Complexity // The Risks of Complex Formulas in Excel // PerfectXL Risk Eliminator

Veel bewerkingen

Te veel bewerkingen in één formule maakt de formule onleesbaar, onbegrijpelijk en niet-overdraagbaar aan andere gebruikers. Het wordt aanbevolen om de formule op te splitsen in twee of meer afzonderlijke cellen.

Many Operations // The Risks of Complex Formulas in Excel // PerfectXL Risk Eliminator

Verwijzingen naar veel celgroepen

Vermijd complexe formules die te veel celgroepen vermelden. De gebruiker vergeet waarschijnlijk de referentie of voegt er een te veel toe. Bovendien maakt het formules minder leesbaar en niet-overdraagbaar. Splits de formule op of reorganiseer de celgroepen. Gebruik waar mogelijk reeksen over individuele cel verwijzingen.

References to Many Cell Groups // The Risks of Complex Formulas in Excel // PerfectXL Risk Eliminator

How can PerfectXL help you?

Share your questions with us, we are more than happy to help you. We will get back to you within 48 hours.