Coffee-pot by Matthes // PerfectXL Spreadsheet Validation

Excel risico inspectie

Problemen met ranges

Grote spreadsheets zitten meestal vol met formules die gebaseerd zijn op celbereik. Naarmate deze spreadsheets aangepast en uitgebreid worden, kunnen er verschillende problemen met die ranges ontstaan. Deze problemen zijn vaak moeilijk te vinden, maar ze kunnen een groot risico vormen! We hebben grote getallen en flinke geldsommen zien ‘verdwijnen’ door problemen met ranges.

 

Risico’s van problemen met ranges

Een range is een groep cellen binnen een rij en/of kolom in een spreadsheet. Naar ranges kan worden verwezen vanuit andere cellen of formules. Deze mogelijkheid is natuurlijk één van de voordelen van Excel, maar wanneer de referentie fout gaat, kan dit een zeer ingewikkelde situatie veroorzaken.

 

Range issues // Excel risk inspections

Lege celverwijzingen

Een formule met een verwijzing naar een lege cel is zinloos of een fout. Het is beter om de referentie te verwijderen of deze te vervangen door de beoogde locatie. Een uitzondering: soms zien we enkele “template bladen” van onze klanten. In templates moeten niet alle cellen van de brongegevens vooraf worden ingevuld. Daarom zijn lege celverwijzingen niet altijd zo riskant als ze er uitzien.

 

Range issues in Excel :: Empty cell references

Onderbroken formula range

Wanneer een formule in een cel verschilt van die daar boven en onder (of rechts en links), markeert PerfectXL dit als een bereikprobleem. Bijvoorbeeld: C2=A2+B2; C3=A3+B3; C4=A4+D4; C5=A5+B5. C4 is de storing.

Meestal wordt een range of formule niet onderbroken, omdat een kolom doorgaans is ontworpen om gelijke soorten berekeningen uit te voeren. Als de onderbreking bedoeld was, is het beter om het buiten de range of formulas te brengen. Als de onderbreking onbedoeld is, vervangt u de waarde van de cel met de formule in het bereik.

Interrupted formula range :: Range issues in Excel

Interrupted formula range :: Range issues in Excel // Example

Samengevoegde cellen

Merged cells worden als een bereikprobleem beschouwd, omdat het niet duidelijk is hoe je kan verwijzen naar merged cells die een formule of een andere waarde bevatten. Problemen met het toevoegen of verwijderen van rijen of kolommen kunnen ook voorkomen. Het is beter om de cel groep te ontkoppelen en andere oplossingen te zoeken, zoals randen en kleuren veranderen, om je werkblad te verduidelijken.

 

Range issues in Excel :: Merged cells

Lees onze guideline over het samenvoegen van cellen in Excel

Verwijzing naar samengevoegde cellen

Een formula reference naar een merged cell is ook een range issue. Elke group “merged cells” heeft meerdere opties voor een referentie, maar er is maar één die goed is.

 

Range issues in Excel :: Referencing to merged cells

Onverwachte ranges

Een range probleem ontstaat wanneer een functie verwijst naar een cell range (in dit geval een range van >4 cellen), maar de range in het blad is eigenlijk groter. Of wanneer de lengte van een tabel (range) korter is dan de verwijzing in de formule cel. In dit geval is er een grote kans dat de referentie verouderd is, of gewoon verkeerd is gekozen.

 

Range issues in Excel :: Unexpected ranges

Onverwachte shift

Een onverwachte shift is wanneer celverwijzingen plotseling met meer dan 1 cel verschuiven in een anders consistent formulebereik. Controleer of dit express of per ongeluk gebeurt.

Unexpected Shift :: Range Issues :: Risk Detection :: PerfectXL

 

Range issues in Excel :: Unexpected shifts