Coffee-pot by Matthes // PerfectXL Spreadsheet Validation

Excel risico inspectie

Verdachte berekeningen

Excel doet precies wat je vraagt, maar stel je wel de juiste vragen? We zien veel formules die ons daar aan doen twijfelen. Bijvoorbeeld wanneer er vaste getallen of dubbele operatoren gebruikt worden. Deze risicocategorie noemen we ‘Verdachte berekeningen’.

PerfectXL Risk Eliminator scant alle formules in je spreadsheet. Zodra het programma een patroon ontdekt dat doet vermoeden dat je iets anders bedoelt dan wat Excel voor je berekent, dan stuurt het systeem een ​​waarschuwing.

Approximate lookup

Indien het laatste argument in de VLOOKUP– of HLOOKUP-functie is weggelaten of wanneer als laatste argument ‘TRUE’ wordt meegegeven, dan zoekt de functie “ongeveer”. Alleen als de gegevens waarin wordt gezocht gesorteerd zijn, dan werkt deze functie naar verwachting. Meestal is alleen een exacte match gewenst. Daarom detecteert PerfectXL dergelijke gevallen en biedt het je suggesties om dit risico op te lossen.

Approximate Lookup // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator

Dubbele operatoren

Een formule die twee operatoren naast elkaar bevat, is vaak ongewenst, maar zeer moeilijk te detecteren. Vooral omdat het geen Excel error oplevert. Een klassiek voorbeeld is een dubbel koppelteken (–), wat gelijk staat aan een plus-operator (+), maar eruit ziet als een minteken (-) op je scherm. PerfectXL Risk eliminator detecteert deze incidenten en merkt ze aan als risico.

Double Operator Sign // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator

Vaste getallen

Een vast getal, of een constante, is een getal dat rechtstreeks in een formule is getypt. We prefereren een verwijzing naar een andere cel waar dat nummer in staat. Wanneer de getallen in een later stadium veranderen, is het een groot risico dat één of meerdere getallen per ongeluk worden overgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan BTW-percentages. Het is moeilijk is om alle instanties van een vast getal te vinden. PerfectXL Risk Eliminator geeft een overzicht van alle vaste getallen die voorkomen in je formules, zodat je in één oogopslag kunt zien of deze een risico vormen voor jouw spreadsheet of niet.

Fixed Numbers // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator

Tweedegraads Excel error

Tweedegraads Excel errors zijn standaard Excel-fouten (bijvoorbeeld # DIV/0! en #NAME?) die het gevolg zijn van andere Excel-fouten. Tweedegraads fouten zijn belangrijk bij het herstellen van de fouten die hen hebben veroorzaakt.

Second Degree Excel Errors // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator

Standaard Excel foutmelding

Standaard Microsoft Excel-foutmeldingen als gevolg van fouten in formules worden door PerfectXL als risico aangemerkt, omdat een disfunctionele formule meestal niet zo bedoeld is. Excel-fouten zijn #DIV/0! (probeert te delen door 0), #N/A! (een formule of een functie in een formule kan de gegevens waarnaar wordt verwezen niet vinden), #NAME? (tekst in de formule wordt niet herkend), #NULL! (een spatie is gebruikt in formules die verwijzen naar meerdere bereiken), #GETAL! (een formule heeft ongeldige numerieke gegevens voor het type bewerking), #REF! (een verwijzing is ongeldig), #WAARDE! (het verkeerde type operand of functieargument wordt gebruikt).

Second Degree Excel Errors // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator

Som bevat subtotalen

Een subtotaal/som die zowel gegevens als subtotalen/sommen met dezelfde gegevens bevat, geeft doorgaans een verkeerd (ongewenst) resultaat. Sommige, of alle getallen, worden per ongeluk tweemaal opgeteld. In het voorbeeld A3=A1+A2 en A4=SUM(A1:A3) worden A1 en A2 tweemaal opgeteld. Mogelijke oplossingen zijn om de subtotalen te verwijderen of om een ​​aparte kolom voor subtotalen te gebruiken. Wanneer PerfectXL opgenomen subtotalen vindt, worden deze incidenten ook vermeld in de risicocategorie ‘Verdachte berekeningen’.

Sum includes Subtotals // Calculation Doubts in Excel Files // PerfectXL Risk Eliminator