Verklarende woordenlijst Excel

In deze verklarende woordenlijst voor Excel vind je een uitgebreide beschrijving van de meeste Excel gerelateerde termen die we op deze website gebruiken. We hopen hiermee zoveel mogelijk jargon op te helderen.

ALS (IF)

De ALS functie in Excel voert een logische vergelijking tussen twee waarden uit. Het resultaat van de ALS functie (IF) is WAAR (TRUE) of ONWAAR (FALSE). We kunnen bijvoorbeeld testen of de waarde in cel B2 groter is dan de waarde in cel A2. Zo ja, dan is het resultaat WAAR, zo niet, dan is het resultaat ONWAAR.

Hoe werkt de ALS functie in Excel

Array formule

Een array-formule, ook wel matrixformule of cse-formule genoemd, kan meerdere berekeningen tegelijk maken, of een of meerdere berekeningen meerdere keren uitvoeren binnen een bepaald celbereik.

Wat is een array formule

Celbereik

Met celbereik (of cell range) wordt een selectie, of een verzameling van cellen in een spreadsheet aangeduid. Deze selectie is doorgaans symmetrisch (vierkant), maar kan even goed uit een verzameling van losse (niet aan elkaar grenzende) cellen bestaan. Vanuit een formule kan er naar een celbereik verwezen worden.

Wat betekent celbereik (of cell range) in Excel?

Celverwijzing

Een celverwijzing (of cell reference) verwijst naar de waarde in een andere cel of naar een celbereik (cell range) op het huidige werkblad of op een ander werkblad van dezelfde spreadsheet. Een celverwijzing kan als variabele in een formule worden gebruikt.

Wat is een celverwijzing

Constante

Een constante is een ingestelde waarde die niet verandert en die direct in een cel wordt geplaatst. Het is geen formule en het wordt niet berekend door een formule.

Wat is een constante

Draaitabel
(Pivot table)

Een draaitabel (Nederlandse vertaling van ‘pivot table’) in Excel is een ‘uittreksel’ of ‘samenvatting’ van jouw originele tabel met brongegevens. De draaitabel geeft je snel antwoord op eenvoudige vragen over je tabel, die je anders alleen met ingewikkelde formules zou kunnen beantwoorden.

Wat is een draaitabel (of pivot-table) in Excel

Externe link

Een externe link (of een externe verwijzing) in Excel is een verwijzing naar een cel, een bereik of een gedefinieerde naam in een andere werkmap.

Lees hoe je externe links maakt en vindt in je Excel bestand

Formule

Een Excel formule is een type vergelijking. Een vergelijking geeft aan dat twee elementen gelijk aan elkaar zijn, daarom start een formule in Excel altijd met ‘=’. Een formule toont het verband tussen twee of meer variabelen aan.

Wat is een Excel formule

Formulebereik

Met formulebereik wordt in Excel doorgaans een verwijzing naar een groep cellen in een spreadsheet bedoeld, waarbinnen een bepaalde formule consistent wordt doorgezet. De celverwijzingen in deze formule kunnen daarentegen relatief zijn.

Wat is formulebereik (of formula range) in Excel

Formule breakdown

Een formule breakdown bedoelen we de opsplitsing, of ontrafeling, van de componenten waaruit een formule is opgebouwd. In Excel is het vaak heel helder uit welke componenten een formule bestaat, denk bijvoorbeeld aan constanten, waarden, functies en operatoren.

Wat is formule breakdown

Functie

Een Excel functie is een vooringestelde formule, die helpt om bepaalde wiskundige, statistische en logische berekeningen of operaties uit te voeren. Als je eenmaal bekend bent met de functie die je wilt gebruiken hoef je enkel een is-teken (=) in de cel te typen, gevolgd door de naam van de functie en het celbereik waarop de functie betrekking heeft.

Wat is een Excel functie en wat zijn veelgebruikte functies in Excel

HORIZ.ZOEKEN
(HLOOKUP)

HLOOKUP, of HORIZ.ZOEKEN in het Nederlands staat voor ‘Horizontaal Opzoeken’. Deze functie laat Excel zoeken naar een bepaalde waarde in een rij (de zogenaamde ‘tabel array’), om de waarde uit een andere rij, maar in dezelfde kolom terug te geven als resultaat.

Hoe werkt HORIZ.ZOEKEN (of HLOOKUP) in Excel

Kringverwijzing

Een kringverwijzing in Excel (of een ‘circular reference’) duidt aan dat de berekening van een bepaalde cel, meestal onbedoeld, één of meerdere malen naar zijn eigen uitkomst verwijst. Hierdoor ontstaan een oneindige ‘lus’ die een spreadsheet enorm kan vertragen.

Wat is een kringverwijzing in Excel

Operator

Een operator is een symbool in Excel dat een bepaalde berekening tussen cellen en/of getallen aanduidt. Deze worden vaak gebruikt bij de eenvoudigere  calculaties in Excel. Excel onderscheidt vier soorten operatoren: rekenkundig, vergelijkend, tekstueel en verwijzend.

Wat is een operator in Excel

Spreadsheet

Een spreadsheet is een bestand dat bestaat uit cellen in rijen en kolommen en kan helpen bij het ordenen, berekenen en sorteren van gegevens. Gegevens in een spreadsheet kunnen numerieke waarden zijn, maar ook tekst, formules, referenties en functies.

Wat is een spreadsheet

VERGELIJKEN
(MATCH)

De VERGELIJKEN (MATCH) functie zoekt naar een bepaalde waarde binnen een specifiek celbereik en geeft de relatieve positie van deze waarde binnen dit bereik als resultaat.

Wat is VERGELIJKEN (MATCH) in Excel

VERT.ZOEKEN
(VLOOKUP)

VLOOKUP (Nederlands: VERT.ZOEKEN) staat voor Verticaal Opzoeken. Deze functie laat Excel een bepaalde waarde opzoeken in een kolom (een zogenaamde tabel array), om de waarde van een cel in een andere kolom, maar uit dezelfde rij terug te geven.

Hoe werkt VERT.ZOEKEN (of VLOOKUP) in Excel