Verklarende woordenlijst Excel

Wat is celbereik (cell range) in Excel?

Met celbereik (of cell range) wordt een selectie, of een verzameling van cellen in een spreadsheet aangeduid. Deze selectie is doorgaans symmetrisch (vierkant), maar kan even goed uit een verzameling van losse (niet aan elkaar grenzende) cellen bestaan. Vanuit een formule kan er naar zo’n verzameling verwezen worden.

In de wiskunde, wordt met bereik het verschil tussen een minimum en een maximum waarde aangegeven. In Excel wordt celbereik gedefinieerd door een verwijzing naar de cel linksboven in de verzameling (de minimum waarde van het bereik) en een verwijzing naar de cel rechtsonder in de verzameling (de maximum waarde van het bereik). Eventuele losstaande cellen kunnen aan deze selectie worden toegevoegd. In dat geval is er sprake van een zogenaamd ‘onregelmatig celbereik’. In Excel, is het bereik altijd inclusief de minimum en maximum waarde.

Hoe herken je een celbereik?

Een symmetrisch celbereik ziet er uit als in het voorbeeld hieronder. Dit bereik wordt als volgt genoteerd: (A1:C6).

Celbereik (cell range) in Excel // Verklarende Woordenlijst Excel // PerfectXL

Onregelmatig bereik

Ook kan er sprake zijn van een onregelmatig celbereik, zoals in de afbeelding hieronder. De notatie voor dit bereik is (A1:C6;E2;E6;C7;C9).

Onregelmatig celbereik (irregular cell range) in Excel // Verklarende Woordenlijst Excel // PerfectXL

Celbereik als onderdeel van een formule

Er kan naar een cell range worden verwezen vanuit een formule. Bijvoorbeeld om de som van de waarden van de geselecteerde cellen te berekenen: =SUM(A1:C6).

Celbereik in een formule // Verklarende Woordenlijst Excel // PerfectXL

Problemen met bereik

Grote spreadsheets zijn doorgaans volgepropt met formules met celverwijzingen. Als deze vervolgens worden bewerkt, of uitgebreid, dan kunnen zich verschillende soorten ‘range issues’ voordoen. Deze problemen zijn doorgaans moeilijk te herkennen, maar ze kunnen enorm riskant zijn! We hebben grote sommen geld zien ‘verdwijnen’ door range issues.

PerfectXL Risk Eliminator herkent verschillende soorten problemen met ranges, zoals verwijzingen naar lege cellen, onderbroken formulereeksen, samengevoegde cellen, verwijzingen naar samengevoegde cellen, onverwachte reeksen en reeksen waarin onverwachte verschuivingen voorkomen. Deze tool waarschuwt voor zulke problemen en biedt suggesties voor verbetering.