Verklarende woordenlijst Excel

Wat is een Excel functie?

Excel functies zijn vooringestelde formules, die helpen om bepaalde wiskundige, statistische en logische berekeningen of operaties uit te voeren. Als je eenmaal bekend bent met de functie die je wilt gebruiken hoef je enkel een is-teken (=) in de cel te typen, gevolgd door de naam van de functie en het celbereik waar de functie betrekking op heeft.

Veelgebruikte functies

De meest gebruikte functies in Excel zijn:

Lijst van alle functies in Excel

In totaal zijn er honderden vooringestelde formules die je kunt gebruiken in Excel:

ABS
SAMENG.RENTE
SAMENG.RENTE.V
BOOGCOS
BOOGCOSH
BOOGCOT
BOOGCOTH
ADRES
AGGREGAAT
AMORDEGRC
AMORLINC
EN
ARABISCH
BEREIKEN
ASC
BOOGSIN
BOOGSINH
BOOGTAN
BOOGTAN2
BOOGTANH
GEM.DEVIATIE
GEMIDDELDE
GEMIDDELDEA
GEMIDDELDE.ALS
GEMIDDELDEN.ALS
BAHT.TEKST
BASIS
BESSEL.I
BESSEL.J
BESSEL.K
BESSEL.Y
BETA.VERD
BETA.INV
BETA.VERD
BETA.INV
BIN.N.DEC
BIN.N.HEX
BIN.N.OCT
BINOM.VERD
BINOM.VERD.BEREIK
BINOMIALE.INV
BINOMIALE.VERD
BIT.EN
BIT.VERSCHUIF.LINKS
BIT.OF
BIT.VERSCHUIF.RECHTS
BIT.EX.OF
ROEPEN
AFRONDEN.BOVEN
AFRONDEN.BOVEN.WISK
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG
CEL
TEKEN
CHI.KWADRAAT
CHI.KWADRAAT.INV
CHIKW.VERD
CHIKW.VERD.RECHTS
CHIKW.INV
CHIKW.INV.RECHTS
CHIKW.TEST
CHI.TOETS
KIEZEN
WISSEN.CONTROL
CODE
KOLOM
KOLOMMEN
COMBINATIES
COMBIN.A
COMPLEX
TEKST.SAMENVOEGEN
BETROUWBAARHEID
BETROUWBAARHEID.NORM
BETROUWBAARHEID.T
CONVERTEREN
CORRELATIE
COS
COSH
COT
COTH
AANTAL
AANTALARG
AANTAL.LEGE.CELLEN
AANTAL.ALS
AANTALLEN.ALS
COUP.DAGEN.BB
COUP.DAGEN
COUP.DAGEN.VV
COUP.DATUM.NB
COUP.AANTAL
COUP.DATUM.VB
COVARIANTIE
COVARIANTIE.P
COVARIANTIE.S
CRIT.BINOM
COSEC
COSECH
KUBUSKPILID
KUBUSLID
KUBUSLIDEIGENSCHAP
KUBUSGERANGSCHIKTLID
KUBUSSET
KUBUSSETAANTAL
KUBUSWAARDE
CUM.RENTE
CUM.HOOFDSOM
DATUM
DATUMWAARDE
DBGEMIDDELDE
DAG
DAGEN
DAGEN360
DB
DBCS
DBAANTAL
DBAANTALALC
DDB
DEC.N.BIN
DEC.N.HEX
DEC.N.OCT
DECIMAAL
GRADEN
DELTA
DEV.KWAD
DBLEZEN
DISCONTO
DBMAX
DBMIN
EURO
EURO.DE
EURO.BR
DBPRODUCT
DBSTDEV
DBSTDEVP
DBSOM
DUUR
DBVAR
DBVARP
ZELFDE.DAG
EFFECT.RENTE
URL.CODEREN
LAATSTE.DAG
FOUTFUNCTIE
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG
FOUT.COMPLEMENT
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG
TYPE.FOUT
EUROCONVERT
EVEN
GELIJK
EXP
T.VERD
EXPON.VERD
F.VERD
F.VERD.RECHTS
F.INV
F.INV.RECHTS
F.TOETS
FACULTEIT
DUBBELE.FACULTEIT
ONWAAR
F.VERDELING
XML.FILTEREN
VIND, VIND.ALLES.B
F.INVERSE
FISHER
FISHER.INV
VAST
AFRONDEN.BENEDEN
AFRONDEN.BENEDEN.WISK
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG
VOORSPELLEN
FORMULETEKST
INTERVAL
F.TOETS
TW
TOEK.WAARDE2
GAMMA
GAMMA.VERD
GAMMA.INV
GAMMA.VERD
GAMMA.INV
GAMMA.LN
GAMMA.LN.NAUWKEURIG
GAUSS
GGD
MEETK.GEM
GROTER.DAN
DRAAITABELOPHALEN
GROEI
HARM.GEM
HEX.N.BIN
HEX.N.DEC
HEX.N.OCT
HORIZ.ZOEKEN
UUR
HYPERLINK
HYPGEOM.VERD
HYPERGEO.VERD
ALS
ALS.FOUT
ALS.NB
C.ABS
C.IM.DEEL
C.ARGUMENT
C.TOEGEVOEGD
C.COS
C.COSH
C.COT
C.COSEC
C.COSECH
C.QUOTIENT
C.EXP
C.LN
C.LOG10
C.LOG2
C.MACHT
C.PRODUCT
C.REEEL.DEEL
C.SEC
C.SECH
C.SIN
C.SINH
C.WORTEL
C.VERSCHIL
C.SOM
C.TAN
INDEX
INDIRECT
INFO
INTEGER
SNIJPUNT
RENTEPERCENTAGE
IBET
IR
ISLEEG
ISFOUT2
ISFOUT
IS.EVEN
ISFORMULE
ISLOGISCH
ISNB
ISGEENTEKST
ISGETAL
ISO.AFRONDEN.BOVEN
IS.ONEVEN
ISO.WEEKNUMMER
ISBET
ISVERWIJZING
ISTEKST
KURTOSIS
GROOTSTE
KGV
LINKS, LINKSB
LENGTE, LENGTEB
LIJNSCH
LN
LOG
LOG10
LOGSCH
LOG.NORM.INV
LOGNORM.VERD
LOGNORM.INV
LOG.NORM.VERD
ZOEKEN
KLEINE.LETTERS
VERGELIJKEN
MAX
MAXA
DETERMINANTMAT
AANG.DUUR
MEDIAAN
DEEL, DEELB
MIN
MINA
MINUUT
INVERSEMAT
GIR
PRODUCTMAT
REST
MODUS
MODUS.MEERV
MODUS.ENKELV
MAAND
AFRONDEN.N.VEELVOUD
MULTINOMIAAL
EENHEIDMAT
N
NB
NEGBINOM.VERD
NEG.BINOM.VERD
NETTO.WERKDAGEN
NETWERKDAGEN.INTL
NOMINALE.RENTE
NORM.VERD
NORM.INV
NORM.S.VERD
NORM.S.INV
NORM.VERD
NORM.INV
STAND.NORM.VERD
STAND.NORM.INV
NIET
NU
NPER
NHW
NUMERIEKE.WAARDE
OCT.N.BIN
OCT.N.DEC
OCT.N.HEX
ONEVEN
AFW.ET.PRIJS
AFW.ET.REND
AFW.LT.PRIJS
AFW.LT.REND
VERSCHUIVING
OF
PDUUR
PEARSON
PERCENTIEL
PERCENTIEL.EXC
PERCENTIEL.INC
PERCENT.RANG
PROCENTRANG.EXC
PROCENTRANG.INC
PERMUTATIES
PERMUTATIE.A
PHI
FONETISCH
PI
AFLOSSING
POISSON
POISSON.VERD
MACHT
PBET
PRIJS.NOM
PRIJS.DISCONTO
PRIJS.VERVALDAG
KANS
PRODUCT
BEGINLETTERS
HW
KWARTIEL
KWARTIEL.EXC
KWARTIEL.INC
QUOTIENT
RADIALEN
ASELECT
ASELECTTUSSEN
RANG
RANG.GEMIDDELDE
RANG.GELIJK
RENTE
OPBRENGST
REGISTRATIE.ID
VERVANGEN, VERVANGENB
HERHALING
RECHTS, RECHTSB
ROMEINS
AFRONDEN
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN
AFRONDEN.NAAR.BOVEN
RIJ
RIJEN
RRI
R.KWADRAAT
RTG
VIND.SPEC, VIND.SPEC.B
SEC
SECH
SECONDE
SOM.MACHTREEKS
BLAD
BLADEN
POS.NEG
SIN
SINH
SCHEEFHEID
SCHEEFHEID.P
LIN.AFSCHR
RICHTING
KLEINSTE
SQL.REQUEST
WORTEL
WORTEL.PI
NORMALISEREN
STDEV
STDEV.P
STDEV.S
STDEVA
STDEVP
STDEVPA
STAND.FOUT.YX
SUBSTITUEREN
SUBTOTAAL
SOM
SOM.ALS
SOMMEN.ALS
SOMPRODUCT
KWADRATENSOM
SOM.X2MINY2
SOM.X2PLUSY2
SOM.XMINY.2
SYD
T
T.VERD
T.VERD.2T
T.VERD.RECHTS
T.INV
T.INV.2T
T.TEST
TAN
TANH
SCHATK.OBL
SCHATK.PRIJS
SCHATK.REND
T.VERD
TEKST
TIJD
TIJDWAARDE
T.INV
VANDAAG
TRANSPONEREN
TREND
SPATIES.WISSEN
GETRIMD.GEM
WAAR
GEHEEL
T.TOETS
TYPE
UNITEKEN
UNICODE
HOOFDLETTERS
WAARDE
VAR
VAR.P
VAR.S
VARA
VARP
VARPA
VDB
VERT.ZOEKEN
WEBSERVICE
WEEKDAG
WEEKNUMMER
WEIBULL
WEIBULL.VERD
WERKDAG
WERKDAG.INTL
IR.SCHEMA
NHW2
EX.OF
JAAR
JAAR.DEEL
RENDEMENT
REND.DISCONTO
REND.VERVAL
Z.TEST
Z.TOETS

Het risico van problematische Excel functies

De meeste van de bovenstaande functies zijn zeer stabiel, maar een aantal beschouwen we als ‘problematisch’. Sommige daarvan worden desondanks heel vaak gebruikt door Excel professionals, zoals VOLATILE, INDIRECT, VLOOKUP, NOW en OFFSET. We raden aan om deze functies zo veel mogelijk te vermijden. Excel biedt een scala aan goede alternatieven. PerfectXL Risk Eliminator helpt je om dergelijke risico’s in je spreadsheet te ontdekken en laat je zien wat de veilige(re) alternatieven zijn.

Excel functies vertaald

Excel wordt aangeboden in veel verschillende talen. De functies die Excel gebruikt worden eveneens vertaald en daarom is het lastig om de namen van functies in verschillende versies te onthouden. Maak gebruik van de onderstaande pagina’s met functievertalingen, wanneer je werkt met een andere taalinstelling dan je gewend bent: