Verklarende woordenlijst Excel

Wat is formule breakdown

Met formule breakdown bedoelen we de opsplitsing, of ontrafeling, van de componenten waaruit een formule is opgebouwd. In Excel is het vaak heel helder uit welke componenten een formule bestaat, denk bijvoorbeeld aan constanten, waarden, functies en operatoren.

Celverwijzingen in een formule

Als een formule een of meerdere celverwijzingen bevat, dan ligt de breakdown van de formule een stuk gecompliceerder. Een celverwijzing verwijst naar een andere cel, of celbereik in de spreadsheet, waar eventueel ook weer andere formules in kunnen staan. De betrouwbaarheid van de waarde van een dergelijke verwijzing is handmatig zeer moeilijk te evalueren. Vooral als een formule meerdere celverwijzingen bevat. De ontrafeling kan uren in beslag nemen!

Voorbeeld van een complexe formule

Kijk eens naar het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld van een complexe formule in Excel // Verklarende Woordenlijst Excel // PerfectXL

De geselecteerde formule bestaat uit veel componenten en is zeer moeilijk te ‘lezen’:

=IF(OR($B140=””;ISERROR(VLOOKUP(CONCATENATE($B140;$E140);’Input OpCo FMR’!$B:$O;I$4;FALSE)));0;’control panel’!$M$21*-VLOOKUP(CONCATENATE($B140;$E140);’Input OpCo FMR’!$B:$O;I$4;FALSE))

Hoe kun je er zeker van zijn dat alle celverwijzingen correct zijn en dat er geen sprake is van fouten?

Formule Breakdown feature

De ‘Formula Breakdown’ functie van de PerfectXL add-in stelt een lijst samen van alle celverwijzingen die voorkomen in je formule, en toont de inhoud van elke verwijzing apart. Als de inhoud daarvan ook formules bevat, dan worden deze ook opgebroken tot de bron. Zo wordt het eenvoudig voor de gebruiker om ieder onderdeel in één oogopslag onafhankelijk te evalueren.

Laten we de formule in het hierboven gebruikte voorbeeld eens opsplitsen met behulp van de PerfectXL add-in:

Voorbeeld van een formule breakdown in Excel // Verklarende Woordenlijst Excel // PerfectXL

Om te beginnen selecteren we celverwijzing $140 in de hoofdformule. PerfectXL toont ons de inhoud van cel B140:

=IF(LEFT(‘control panel’!$I$14,22)=”Interamerican Bulgaria”,I$1,IF(‘control panel’!$I$14=”Division Europe”,”INTBUL_HEA”,””””))

In deze formule selecteren we celverwijzing I$1. De tool toont ons de inhoud van cel I1:

VLOOKUP(‘control panel’!$I$14,Criteria!$B:$AO,40,FALSE)

En zo gaan we verder. Zoals je ziet wordt het veel eenvoudiger om mogelijke fouten, errors in risico’s in je spreadsheet te ontdekken!