Spreadsheet Visualisatie

Om de resultaten van een spreadsheet correct te interpreteren, is het van groot belang om de onderliggende werking ervan te begrijpen. Daarom biedt PerfectXL de optie om spreadsheets te visualiseren. Deze functie maakt een grafisch model van de informatiestromen in de spreadsheet, maar ook van de risico-, input & output- en data & formule-stromen. Zo krijg je in één oogopslag een goed beeld van de structuur van de spreadsheet. 

Algemene spreadsheet visualisatie

De algemene spreadsheet visualisatie van PerfectXL toont een grafische weergave van de informatiestromen binnen de spreadsheet. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke worksheets worden gebruikt als input en waar de conclusies van de spreadsheet te vinden zijn. Welke sheets zijn verborgen, of zelfs ‘extra verborgen’? Al deze informatie wordt in één oogopslag duidelijk.

General Spreadsheet Visualization :: PerfectXL

Spreadsheet risico visualisatie

Spreadsheets zijn bijna nooit 100% vrij van fouten. Als je het vermoeden hebt dat er ergens een fout zit, dan kan het uren kosten om die te vinden tussen alle data, formules en constante waarden. Het is ontzettend handig en tijdbesparend als je weet waar je moet zoeken. In de ‘Risks’-modus van de spreadsheet visualisatie module worden alle worksheets gekleurd op basis van het aantal risico’s dat ze bevatten. Door op de worksheets te klikken, krijg je precies te zien hoeveel risico’s er zijn gedetecteerd en welk niveau ze hebben (hoog, middel, laag). Vervolgens laat de ‘Risks & suggestions‘ optie precies zien om welke risico’s het gaat en hoe je deze kunt oplossen.

Risk Visualization :: PerfectXL

Input & output visualisatie

De input en output visualisatie laat zien of werkbladen worden gebruikt als input, als output of beide.

Spreadsheet Input/Output Visualization :: PerfectXL

Data count & formulas visualisatie

Dankzij de algemene spreadsheet visualisatie heb je inzicht in de structuur van je website, maar soms loop je dan tegen verrassende afhankelijkheden aan. Bijvoorbeeld, wanneer een worksheet onverwacht informatie opvraagt van een andere sheet. In zulke gevallen is het waardevol om te weten welke formules die verbinding tot stand brengen. PerfectXL heeft de ideale visualisatietool om dit snel te onderzoeken: Data Count and Formulas. Deze visualisatie toont ook waar het zwaartepunt van de data zich bevindt. Het aantal referenties wordt aangegeven met blauwe stippen met cijfers. Als je dit cijfer aanklikt, krijg je een overzicht van de formules die er allemaal bij betrokken zijn.

Data Count & Formulas Visualization :: PerfectXL