User cases & Toepassingen

Tijdens de ontwikkeling van PerfectXL Compare hebben we verschillende gebruikerstests uitgevoerd. Hieronder vind je een aantal user cases die aantonen hoe relevant een spreadsheet vergelijkingstool tool is en welke verschillende toepassingen er mogelijk zijn. 

Overzicht van verschillen

Onze eerste user case betreft een financieel medewerker die graag een overzicht wil van de verschillen tussen twee versies van een spreadsheet. Meestal ontstaat deze wens wanneer er door andere mensen aanpassingen aan een spreadsheet zijn gemaakt. In veel gevallen is het de bedoeling dat andere mensen slechts de data van de gedeelde spreadsheet bewerken, en dat zij de formules en structuur niet aanpassen. PerfectXL Compare groepeert de gevonden verschillen in drie categorieën: data, formules en structuur. Door deze groepering kan de financieel medewerker snel zien wat er werkelijk is veranderd in de spreadsheet.

Onze bevindingen tonen aan dat PerfectXL Compare,

 • Een snel overzicht biedt van de verschillende type aanpassingen
 • Enkel relevante informatie rapporteert
 • Snel goed gecategoriseerde verschillen vindt
 • Accuraat is
 • Snel is (94% van de analyses in 1 seconde)

Damage Control

De volgende user case betreft een nieuwe secretaresse die grote, complexe spreadsheets moet gebruiken voor het bijhouden van agenda’s, urenplanningen en verschillende andere taken binnen haar pakket. Ze werkt al geruime tijd met een bijzonder ingewikkeld model, als deze ineens stopt met werken. De spreadsheet is zo complex dat het vrijwel onmogelijk is om handmatig te ontdekken waar het document op vastloopt. In dit scenario kan PerfectXL Compare gebruikt worden om de verschillen tussen de huidige versie, en de laatst werkende versie bloot te leggen. Zo kan de secretaresse eenvoudig achterhalen welke bewerking heeft geleid tot het disfunctioneren van haar spreadsheet en de fout herstellen.

Onze bevindingen tonen aan dat PerfectXL Compare,

 • Een helder overzicht biedt waarin uitschieters opvallen
 • Makkelijk en gebruiksvriendelijk is, zelfs voor mensen met beperkte Excel kennis
 • Dusdanig gedetailleerd is dat elk specifiek verschil herleid kan worden
 • In staat is om ingewikkelde spreadsheets te verwerken
 • Efficient grote spreadsheets verwerkt
 • Het eenvoudig maakt om specifieke aanpassingen terug te vinden

Voortgangsrapportage

Onze laatste user case betreft een consultant en Excel expert, die veel tijd besteed aan het bouwen en ontwikkelen van spreadsheet modellen voor klanten. De Excel expert verlangt naar een hulpmiddel dat voor hem de aanpassingen bijhoudt die hij maakt tijdens de ontwikkeling. Iets waarmee hij ook aan zijn klanten helder kan uitleggen welke stappen hij genomen heeft, en waarmee hij kan controleren of hij niet per ongeluk belangrijke onderdelen verwijderd heeft. Dankzij PerfectXL Compare kan hij eenvoudig rapportages aan zijn klanten uitbrengen en zijn eigen bouwproces bijhouden terwijl hij aan de nieuwste versie van zijn spreadsheet werkt.

Onze bevindingen tonen aan dat PerfectXL Compare,

 • Accuraat is en de consultant eerlijk houdt
 • Zo snel is dat de consultant geen tijd verliest
 • Een overzicht genereert dat helder genoeg is om te dienen als rapportage
 • Een sterke samenvatting biedt waarmee hij zijn eigen werk kan controleren
 • Gebruiksvriendelijk is, waardoor zijn klant de check ook kan uitvoeren
 • Standalone is, waardoor de privacy van de klant gewaarborgd blijft

Gebruikers

Bovenstaande user cases zijn gedeeltelijk gebaseerd op ervaringen met Excel gebruikers van TU Delft, Robeco, and a.s.r.

PerfectXL Compare

Neem contact op via info@infotron.nl voor meer informatie.