Verdachte berekeningen

Excel doet precies wat je vraagt, maar stel je wel de juiste vragen? We zien veel formules die ons daar aan doen twijfelen. Bijvoorbeeld wanneer er vaste getallen of dubbele operatoren gebruikt worden. Deze risicocategorie noemen we ‘Verdachte berekeningen’.

De risico’s van verdachte berekeningen

PerfectXL scant alle formules in je spreadsheet. Zodra het programma een patroon ontdekt dat doet vermoeden dat je iets anders bedoelt dan wat Excel voor je berekent, dan stuurt het systeem een ​​waarschuwing.

Risico inspectie :: Verdachte berekeningen in Excel :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Approximate Lookup of ‘niet-exacte match’

Indien het laatste argument in de VLOOKUP– of HLOOKUP-functie is weggelaten of wanneer als laatste argument ‘TRUE’ wordt meegegeven, dan zoekt de functie “ongeveer”. Alleen als de gegevens waarin wordt gezocht gesorteerd zijn, dan werkt deze functie naar verwachting. Meestal is alleen een exacte match gewenst. Daarom detecteert PerfectXL dergelijke gevallen en biedt het je suggesties om dit risico op te lossen.

Verdachte berekeningen - Niet-exacte match :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Dubbele operatoren

Een formule die twee operatoren naast elkaar bevat, is vaak ongewenst, maar zeer moeilijk te detecteren. Vooral omdat het geen Excel error oplevert. Een klassiek voorbeeld is een dubbel koppelteken (–), wat gelijk staat aan een plus-operator (+), maar eruit ziet als een minteken (-) op je scherm. PerfectXL detecteert deze incidenten en merkt ze aan als risico.

Verdachte berekeningen - Dubbele operatoren :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Vaste getallen

Een vast getal, of een constante, is een getal dat rechtstreeks in een formule is getypt. We prefereren een verwijzing naar een andere cel waar dat nummer in staat. Wanneer de getallen in een later stadium veranderen, is het een groot risico dat één of meerdere getallen per ongeluk worden overgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan BTW-percentages. Het is moeilijk is om alle instanties van een vast getal te vinden. PerfectXL geeft een overzicht van alle vaste getallen die voorkomen in je formules, zodat je in één oogopslag kunt zien of deze een risico vormen voor jouw spreadsheet of niet.

Verdachte berekeningen - Vaste getallen in formules :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Lees onze richtlijn over het gebruik van vaste getallen in spreadsheets

Tweedegraads Excel error

Tweedegraads Excel errors zijn standaard Excel-fouten (bijvoorbeeld # DIV/0! en #NAME?) die het gevolg zijn van andere Excel-fouten. Tweedegraads fouten zijn belangrijk bij het herstellen van de fouten die hen hebben veroorzaakt.

Verdachte berekeningen - Tweedegraads Excel error :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Standaard Excel foutmelding

Standaard Microsoft Excel-foutmeldingen als gevolg van fouten in formules worden door PerfectXL als risico aangemerkt, omdat een disfunctionele formule meestal niet zo bedoeld is. Excel-fouten zijn #DIV/0! (probeert te delen door 0), #N/A! (een formule of een functie in een formule kan de gegevens waarnaar wordt verwezen niet vinden), #NAME? (tekst in de formule wordt niet herkend), #NULL! (een spatie is gebruikt in formules die verwijzen naar meerdere bereiken), #GETAL! (een formule heeft ongeldige numerieke gegevens voor het type bewerking), #REF! (een verwijzing is ongeldig), #WAARDE! (het verkeerde type operand of functieargument wordt gebruikt).

Verdachte berekeningen - Standaard Excel foutmelding :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool

Lees onze richtlijn over het negeren van excel errors.

Som bevat subtotalen

Een subtotaal/som die zowel gegevens als subtotalen/sommen met dezelfde gegevens bevat, geeft doorgaans een verkeerd (ongewenst) resultaat. Sommige, of alle getallen, worden per ongeluk tweemaal opgeteld. In het voorbeeld A3=A1+A2 en A4=SUM(A1:A3) worden A1 en A2 tweemaal opgeteld. Mogelijke oplossingen zijn om de subtotalen te verwijderen of om een ​​aparte kolom voor subtotalen te gebruiken. Wanneer PerfectXL opgenomen subtotalen vindt, worden deze incidenten ook vermeld in de risicocategorie ‘Verdachte berekeningen’.

Verdachte berekeningen - Som bevat subtotalen :: PerfectXL Spreadsheet Validatie Tool