Alarm Clock by Colt // PerfectXL Spreadsheet Validation

Privacybeleid

Je privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Infotron BV om je privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van je verzamelen op onze website, https://www.perfectxl.com, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van je webbrowser registreren. Dit kan het internetprotocol-adres (IP-adres) van je computer, je browsertype en -versie, de pagina’s die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd op elke pagina en andere details omvatten.

 

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaat-ID’s, apparaatinstellingen en geografische locatiegegevens omvatten. Wat we verzamelen, kan afhankelijk zijn van de individuele instellingen van je apparaat en software. We raden je aan het beleid van je apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te achterhalen welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen je om persoonlijke informatie vragen, zoals je:

 • Naam
 • E-mail
 • Betalingsinformatie

Juridische basis voor verwerking

Wij zullen je persoonlijke gegevens op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over je waar we wettelijke basis hebben om dit te doen.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de services die je gebruikt en hoe je ze gebruikt, wat betekent dat we je informatie alleen verzamelen en gebruiken als:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent of om stappen te ondernemen op je verzoek voordat je een dergelijk contract aangaat (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen die je bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (wat niet wordt ondermijnd door je belangen inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten te vermarkten en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • je ons toestemming geeft om dit voor een specifiek doel te doen (je kunt bijvoorbeeld toestemming geven om je onze nieuwsbrief toe te sturen); of
 • we moeten je gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar je instemt met ons gebruik van informatie over je voor een specifiek doel, heb je het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden).

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Echter, geen enkele methode van elektronische verzending of opslag is 100% veilig en derhalve is het onmogelijk om absolute gegevensbeveiliging te garanderen. Indien nodig kunnen we je persoonlijke gegevens bewaren om een wettelijke verplichting na te leven of om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om je in staat te stellen je ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om je toegang te verlenen tot onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media-platforms en deze te gebruiken;
 • om contact met je op te nemen en met je te communiceren;
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief het beheren en verbeteren van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social-mediaplatforms;
 • voor reclame en marketing, inclusief om je promotionele informatie over onze producten en diensten en informatie over derde partijen te sturen waarvan wij denken dat ze interessant voor je zijn; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven aan externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (zonder beperking) IT-dienstverleners, gegevensopslag, webhosting- en serverproviders, schuldinzamelaars, onderhouds- of probleemoplossende providers, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. Door ons je persoonlijke gegevens te verstrekken, stem je in met de openbaarmaking aan deze buitenlandse derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie uit landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of door het gebruik van bindende informatie. bedrijfsregels of andere wettelijk geaccepteerde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overdragen, erken je dat derde partijen in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico’s als een dergelijke derde zich bezighoudt met handelingen of praktijken die in strijd zouden zijn met de wetgeving inzake gegevens-privacy in ons rechtsgebied en dit zou kunnen betekenen dat je geen verhaal kunt halen op grond van de privacywetten van ons rechtsgebied.

Je rechten en controle over je persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming

Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stem je ermee in dat wij je persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als je jonger bent dan 16 jaar dien je, en garandeer je tot de mate waarin de wet ons toestaat, dat je de toestemming van je ouder of wettelijk voogd hebt om de website te openen en te gebruiken en zij (je ouders of voogd) hebben ingestemd met je ons je persoonlijke informatie. Je hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als je dit niet doet, kan dit je gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of erop worden aangeboden, beïnvloeden.

Informatie van derden

Als we persoonlijke informatie over je ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als je een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaar je en garandeer je dat je de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken

Je kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van je persoonlijke gegevens te beperken. Als je eerder hebt afgesproken dat wij je persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kun je op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als je ons vraagt ​​om de manier waarop we je persoonlijke gegevens verwerken te beperken of te beperken, laten we je weten hoe de beperking je gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en gegevensoverdracht

Je kunt om details vragen van de persoonlijke informatie die wij over je bewaren. Je kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over je bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. Je kunt op elk moment verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over je hebben, wissen. Je kunt ook vragen dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie

Als je van mening bent dat enige informatie die wij over je hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is bevonden.

Melding van datalekken

We zullen de toepasselijke wetgeving naleven met betrekking tot een datalek.

Klachten

Als je van mening bent dat we een relevante wet op gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. We zullen je klacht onmiddellijk onderzoeken en je schriftelijk antwoorden, waarin de resultaten van ons onderzoek worden uiteengezet en we de stappen beschrijven die we zullen nemen om je klacht te behandelen. Je hebt ook het recht contact op te nemen met een regelgevingsinstantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot je klacht.

Abonnement opzeggen

Om je uit te schrijven voor onze e-maildatabase of voor opt-out van communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem je contact met ons op via onderstaande gegevens of opt-out met behulp van de opt-outfaciliteiten in de communicatie.

Cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over je en je activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website opslaat op je computer en bezoekt elke keer dat je het bezoekt, zodat we kunnen begrijpen hoe je onze site gebruikt. Dit helpt ons je content te bieden op basis van door je opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zouden we gegevens over de overgedragen activa toevoegen aan alle partijen die ons verkrijgen. Je erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat alle partijen die ons verkrijgen je persoonlijke gegevens kunnen blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken te weerspiegelen. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Je voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen aan dit beleid wordt beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Als we dit privacybeleid aanzienlijk wijzigen, bijvoorbeeld door een wettelijke basis te wijzigen waarop we je persoonlijke gegevens verwerken, zullen we je vragen opnieuw akkoord te gaan met het gewijzigde privacybeleid.

Infotron BV Data Controller
Mateo Mol
mateo@infotron.nl

Dit beleid is van kracht vanaf 19 juni 2018.

Hoe kan PerfectXL jou helpen?

Stel je vragen aan ons, we helpen je graag verder. We antwoorden binnen 48 uur.