Personal Computer by Jobs // PerfectXL Spreadsheet Validation

Algemene voorwaarden

Door de website www.perfectxl.com te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, alle geldende wetten en regels, en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle geldende lokale wetten. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden, is het verboden de website te bezoeken of te gebruiken. De materialen, afbeeldingen en informatie op deze website zijn beschermd met behulp van copyright en merkenrecht.

Gebruikerslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk een kopie van de materialen (informatie of software) te downloaden op Infotron BV’s website voor persoonlijk, niet commerciële inzage en dit is van voorbijgaande aard. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en binnen deze licentie mag u niet:
  1. de materialen aanpassen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commercieel doeleinden, of in het openbaar tentoonstellen (commercieel of niet-commercieel).
  3. een poging doen om software op Infrotron BV’s website te decompileren of reverse engineering.
  4. copyright of enig ander bedrijfseigen notaties verwijderen;
  5. de materialen overbrengen naar een ander persoon of het spiegelen van de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie zal automatisch worden beëindigd als u deze beperkingen overtreed en deze licentie mag ten alle tijden door Infotron BV worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw inzage van de materialen in deze licentie, moet u de gedownloade materialen verwijderen, zowel de elektronische als de geprinte versies die u in bezit heeft.

Disclaimer

De materialen op Infotron BV’s website worden beschikbaar gesteld op een ‘zoals het is’ basis. Infotron BV biedt geen garanties, expliciet noch impliciet, en disclaims en ontkent alle andere garanties, zonder beperking, impliciete garanties of  verkoopvoorwaarden, bruikbaarheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
Daarnaast geeft Infotron BV geen garantie of enige vertegenwoordiging aangaande de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die gelinkt zijn aan deze site.

Beperkingen

In geen geval is Infotron BV of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de website van Infotron BV, zelfs als Infotron BV of een gevolmachtigde van Infotron BV mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van de materialen

Het materiaal op de website van Infotron BV kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Infotron BV garandeert niet dat het materiaal op haar website nauwkeurig, volledig of actueel is. Infotron BV kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Infotron BV verplicht zich echter niet tot het actualiseren van het materiaal.

Links

Infotron BV heeft de aan haar website gelinkte sites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van Infotron BV van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Aanpassingen

Infotron BV kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

Hoe kan PerfectXL jou helpen?

Stel je vragen aan ons, we helpen je graag verder. We antwoorden binnen 48 uur.