Excel glossary

Wat is VLOOKUP (of VERT.ZOEKEN)?

VLOOKUP (Nederlands: VERT.ZOEKEN) staat voor Verticaal Opzoeken. Deze functie laat Excel een bepaalde waarde opzoeken in een kolom (een zogenaamde tabel array), om de waarde van een cel in een andere kolom, maar uit dezelfde rij terug te geven.

Uitleg VLOOKUP functie (of VERT.ZOEKEN functie in het Nederlands)

De VLOOKUP functie bestaat uit 4 bestanddelen:

  1. De waarde die je op wilt zoeken;
  2. Het bereik waarbinnen je deze waarde en het resultaat wilt vinden;
  3. Het nummer van de kolom binnen dit bereik, waarin je het resultaat wilt vinden;
  4. 0 of FALSE (ONWAAR) voor een exacte match met de waarde die je zoekt; 1 of WAAR voor een niet-exacte match.

Syntax: VLOOKUP([waarde], [bereik], [kolom nummer], [onwaar of waar])

VLOOKUP voorbeeld / Voorbeeld VERT.ZOEKEN

In ons voorbeeld hebben we een lijst met fruit, de aantallen op voorraad en de actuele prijs. We willen de prijs van kiwi’s vinden in deze tabel.

Begin met het selecteren van de cel waarin je het resultaat (de actuele prijs) wilt tonen:

Initiate the VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

In de geselecteerde cel typen we: =VLOOKUP(

Call the VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

Daarna selecteren we de waarde die we willen opzoeken. In dit geval is dat ‘Kiwi’ in cel B12:

Lookup value in a VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

Vervolgens typen we ‘;’ en selecteren we het bereik (of ‘table array’) waarbinnen we de waarde ‘Kiwi’ en de actuele prijs van kiwi’s willen vinden. In dit geval is het bereik (A2:C10):

Lookup range (or table array) of a VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

Vervolgens typen we opnieuw ‘;’ gevolgd door het nummer van de kolom, binnen het gedefinieerde bereik, waarin we het resultaat (de actuele prijs van kiwi’s) willen vinden. In dit geval is het kolom 3, gevolgd door ‘;’ en 0 of ‘FALSE’ (of in de Nederlandstalige versie van Excel ‘ONWAAR’) voor een exacte match met de waarde ‘Kiwi’:

Exact match in a VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

Als we nu op enter klikken, krijgen we de corresponderende prijs uit de rij waarin de waarde ‘Kiwi’ staat binnen het geselecteerde bereik:

Result of an exact match in a VLOOKUP function in Excel // PerfectXL

In dit voorbeeld hebben we natuurlijk maar een klein lijstje met fruit en kun je de actuele prijs ook in een oogopslag zien. Maar stel je voor dat je een enorme lijst met data hebt en je een bepaalde waarde elders in je spreadsheet wilt gebruiken. Met VLOOKUP (en HLOOKUP) kun je de waarde op 1 plek bijhouden, terwijl het op alle andere relevante plaatsen automatisch wordt aangepast.

Maar wat als je niet zeker bent van de (naam van de) waarde? Dan kan de niet-exacte match (WAAR) handig zijn.

Risico’s

VLOOKUP wordt beschouwd als een kwetsbare functie, aangezien de functie niet automatisch wordt bijgewerkt wanneer bijvoorbeeld een kolom wordt toegevoegd. Daarom adviseren wij de combinatie van INDEX en MATCH om tot dezelfde resultaten te komen.

Niet-exacte Match in VLOOKUP

Als we bij onze VLOOKUP functie hierboven  het woord ‘Kwii’ invullen als opzoek waarde, dan raakt de functie in de war. Het zal deze waarde nergens kunnen vinden en daarom is het resultaat van de functie een standaard Excel foutmelding: #N/A.

Standard Excel error in a VLOOKUP function // PerfectXL

Maar wanneer we de ‘0’ (of ‘FALSE’ of ‘ONWAAR’ in de Nederlandstalige versie van Excel) in de VERT.ZOEKEN functie aanpassen naar ‘1’, ‘TRUE’ of ‘WAAR’:

=VLOOKUP(B12; A2:C10; 3; 1)
Dan vragen we de functie om te zoeken naar een match die ongeveer overeenkomt met ‘Kwii’. De functie zal het resultaat geven dat het dichts ligt bij ‘Kwii’, kleiner dan ‘Kwii’, in dit geval dus ‘Kiwi’:

Approximate Match in a VLOOKUP function // PerfectXL

Zoeken we echter naar ‘Kawi’, dan zal de functie €0,23 als resultaat geven, omdat ‘Banana’ dan voldoet aan de beste match met (grootste overeenkomst), kleiner dan ‘Kawi’.